zakat

zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan harus dijalankan oleh setiap muslim yang beriman, zakat sendiri terbagi dalam berbagai jenis, zakat Fitrah dan zakat maal. Zakat maal sendiri mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Sementara zakat fitrah merupakan zakat yang harus dikeluarkan takkala seorang muslim telah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadhan selama satu bulan penuh. Sebagai lembaga yang bergerak khusus dibidang zakat, baik penghimpunan, penyaluran, dan pemberdayaan, opsezi berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada para Muzakki dan juga kepada para Mustahik.

*
Kategori:

Deskripsi

Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan harus dijalankan oleh setiap muslim yang beriman, zakat sendiri terbagi dalam berbagai jenis, zakat Fitrah dan zakat maal. Zakat maal sendiri mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak. Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Sementara zakat fitrah merupakan zakat yang harus dikeluarkan takkala seorang muslim telah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadhan selama satu bulan penuh. Sebagai lembaga yang bergerak khusus dibidang zakat, baik penghimpunan, penyaluran, dan pemberdayaan, opsezi berkomitmen untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada para Muzakki dan juga kepada para Mustahik.

Informasi Tambahan

Zakat

Zakat Penghasilan, Zakat Perdagangan, Zakat Simpanan